اخرین محصولات ثبت شده

تحقیق وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب

در این فایل بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

در این فایل ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

در این فایل بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اقتصاد بازار و توزيع درآمد

در این فایل اقتصاد بازار و توزيع درآمد مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

در این فایل شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

در این فایل تعريف و كاركرد سوبسيد مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم

در این فایل تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پايش مشتري

در این فایل پايش مشتري مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن

در این فایل حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

در این فایل اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزي

مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

در این فایل برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل